prawnik czy firma windykacyjna

Prawnik czy firma windykacyjna?

W sytuacji, gdy Twój dłużnik zwleka z płatnościami, zaczyna wymyślać wymówki i widzisz, że współpraca się komplikuje, niekiedy konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków. Windykacja jest czasami jedyną skuteczną metodą na odzyskanie swojej własności. Jednak aby była skuteczna, ktoś musi prowadzić ją z głową i w granicach prawa. Kto będzie skuteczniejszy w windykacji? Prawnik czy firma windykacyjna?

Czym jest windykacja i kto się nią zajmuje – prawnik, czy firma windykacyjna?

Windykacja, to w ogólnym rozumieniu, dochodzenie roszczeń. Wynika ono z prawa własności o bezwzględnym charakterze. W języku potocznym windykacja najczęściej utożsamiana jest z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych wynikających z różnego rodzaju zobowiązań, a więc ze sprawą o zapłatę. Windykacja twarda (sądowa), prowadzona przez adwokata, bazuje na przepisach prawnych.

Jeżeli windykacja bazuje na określonych podstawach prawnych, to logiczne wydaje się zlecenie jej kancelarii adwokackiej. Dlaczego więc tak wiele osób korzysta z tzw. firm windykacyjnych? Bo wydaje się to być prostsze, szybsze i tańsze. Czy rzeczywiście tak jest?

Firmy windykacyjne nie mają żadnych uprawnień

Główną rolą firmy windykacyjnej jest prowadzenie negocjacji między stronami. Nie posiada ona uprawnień do ściągania należności od dłużników i stosowania wobec nich jakiegokolwiek przymusu. Najczęściej w firmie windykacyjnej i tak jest zatrudniony prawnik. Odpowiada on za sporządzanie pozwów i prowadzenie spraw. Następnie zaś sprawa trafia na drogę postępowania egzekucyjnego, gdzie komornik przeprowadza wszystkie czynności zmierzające do odzyskania należności.

Żyjemy w XXI wieku, i mimo, że wydaje się to niemożliwe, nadal funkcjonują firmy, które próbują wymusić egzekucję siłą. Dosłownie. „specjalistami ds. windykacji” są to dobrze zbudowani panowie, którzy często ubrani na czarno towarzyszą dłużnikowi na każdym kroku.

Wszystkie działania podejmowane przez firmy windykacyjne, które mają umożliwić przymusową egzekucję są bezprawne. Podmioty te nie są organami egzekucyjnymi i nie mają kompetencji do podejmowania działań wymuszających spełnienie przez dłużnika określonego świadczenia. Na podstawie Kodeksu Cywilnego można domagać się od firm windykacyjnych zadośćuczynienia w sądzie. Dodatkowo kodeks karny przewiduje sankcje za podejmowanie czynności wymuszających – takie osoby mogą podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Prawnik, czy firma windykacyjna – odpowiedzialność

Firma windykacyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach próby ściągania należności.

Może być założona przez każdego i w przepisach prawa nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia i szkoleń pracowników czy ich kwalifikacji i niezbędnych pozwoleń. Co więcej, nie ma żadnych regulacji, dotyczących obowiązku ubezpieczenia OC firmy i jej pracowników (w przeciwieństwo do prawników). Adwokaci mają bowiem obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. W razie jakichkolwiek uchybień w ich działalności, można dochodzić odszkodowania. W przypadku popularnych firm windykacyjnych – wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą, i już! Jesteś specjalistą do spraw windykacji.

Co więcej, zarówno firma windykacyjna, jak i każdy zainteresowany może kontaktować się z dłużnikiem i wysyłać mu żądania zapłaty. Nie mniej jednak, na końcu i tak sprawę przekazuje się adwokatowi lub radcy prawnemu.

W przeciwności do firmy windykacyjnej, prawnik to zawód zaufania publicznego. Jest on związany z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej i szeregiem obostrzeń etycznych. Sprawia to, że sprawy prowadzone są z zachowaniem najwyższych możliwych standardów i wszystkie ważne informacje muszą pozostać między Tobą a prawnikiem, z którym masz bezpośredni kontakt. Prawnicy przez wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kwalifikacji minimalizują ryzyko strat. W przeciwności do pracowników firmy windykacyjnej, ponoszą odpowiedzialność w przypadku popełnienia błędu.

Obszar działania kancelarii prawniczej

Trzeba powiedzieć jedną rzecz jasno – prawnik oferuje więcej, niż firma windykacyjna. Działania, które podejmuje prawnik w związku z windykacją należności mają charakter kompleksowy. Rozpoczynają się na postępowaniu przesądowym i polubownym, a kończą na reprezentowaniu klienta w sprawie cywilnej i przed komornikiem. Firma windykacyjna nie może zostać pełnomocnikiem osoby dochodzącej roszczeń. Dodatkowo obecnie kancelarie adwokackie mogą świadczyć usługi windykacyjne zdalnie na terenie całego kraju.

Jakie działania może podjąć prawnik w sprawach windykacyjnych?

Adwokat podejmuje szereg działań, których nie wykona żadna firma windykacyjna:

  • prowadzi negocjacje między stronami,
  • sporządza formalne, profesjonalne pisma wzywające dłużnika do zapłaty,
  • reprezentuje wierzyciela podczas postępowania sądowego,
  • sporządza wniosek egzekucyjny do komornika,
  • prowadzi postępowania o wyjawienie majątku dłużnika,
  • nadzoruje pracę komornika.

Koszty kancelarii prawniczej i firmy windykacyjnej

Zarobek firmy windykacyjnych bazuje na prowizji. Wynagrodzenie prawnika opiera się natomiast na kosztach zastępstwa. W przypadku wygranej sprawy nie jesteś obciążony jej kosztami i nie zmniejszy to kwoty twojego roszczenia. Pieniądze od dłużnika w całości trafiają na Twoje konto bankowe, jeżeli sprawę windykacyjną prowadzi adwokat. W przypadku firm windykacyjnych, potrącana jest ww. prowizja.

Biorąc pod uwagę kompetencje obu podmiotów oraz charakter prowadzonych działań, można śmiało wysnuć wniosek, że firmy windykacyjne są pośrednikami, którzy pobierają prowizję za zlecenie sprawy prawnikowi. Kierując się bezpośrednio do adwokata, możesz ominąć prowizję firmy, którą nierzadko wyraża się nie w tysiącach, a dziesiątkach tysięcy złotych.

Prawnik, czy firma windykacyjna?

Po lekturze artykułu, na pytanie prawnik, czy firma windykacyjna, można odpowiedzieć jedynie: prawnik. Kancelaria adwokacka jest podmiotem wyposażonym w narzędzia, których nie posiada żadna firma windykacyjna. Zajmuje się sprawą od początku do samego końca i ponosi odpowiedzialność za podejmowane w Twojej sprawie działania. Często windykacja prowadzona przez prawnika pozwala na ograniczenie związanych z nią wydatków. Jednocześnie realnie wpływając na skuteczność podczas postępowania i w konsekwencji wygraną sprawę.

UDOSTĘPNIJ POST

Adwokat Bartosz Hawryluk

Adwokat Bartosz Hawryluk

W toku swojej kariery zawodowej zajmuję się obsługą procesów windykacyjnych (windykacja sądowa, również online), a także prawem dot. nieruchomości.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się ze mną:
+48 733 373 337
kancelaria@adwokathawryluk.pl

Adwokat Radzyń Podlaski, Bartosz Hawryluk Kancelaria Adwokacka – Porady Prawne Parczew, Radzyń Podlaski